*hodnocení - hodnocení číselného výsledku

Hodnocení numerického výsledku formalizovaným textem bez sdělování referenčních mezí.

 

{distribuováno od verze 4.13.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

hodn_vysl

a

-10

1

hodnocení výsledku

Seznam hodnot:

negativni

hranicni

reaktivni

slabe_poz

pozitivni

silne_poz

poznámky:

Seznam hodnot bude rozšiřován dle požadavků odborných společností.

Nyní v základním tvaru.

 

autor

 

e

 

?

autor (hodnotitel)

 

pokyny:

Uvádí se pracovník, který provedl hodnocení číselného výsledku.

Údaj je nyní nepovinný.

 

hodnoceniAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

Datový blok hodnocení je volán pouze z datového bloku  vrn.

Pokud je volán, nesmí být sdělována škála (referenční meze).

Viz též -  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN .

 

hodn_vysl

seznam hodnot:

negativni

hranicni

reaktivni

slabe_poz = slabě pozitivní

pozitivni

silne_poz = silně pozitivní

 

 Hodnocení je nedílnou součástí sdělovaného numerického výsledku.

 

Poznámky:

Seznam hodnot je v základním tvaru.

Bude doplněn dle požadavků odborných společností.