LČLP - Podklady pro LP - 1

 

 

Technický popis

 

Viz též:

                LČLP - Lokální číselník

LČLP - Podklady pro LP - 2

LČLP - Definice v NČLP

LČLP - Seznam

 

 

 

Praktické informace k NČLP a LČLP - viz NČLP - otázky a odpovědi

 

Viz též podrobný návod k přípravě a údržbě papírové a hypertextové LP:

LP - příprava - postup, návod, příklad

 

 

 

Dialogové položky - viz též výše uvedený "technický popis"

 

Upozornění:

Položky v horní polovině obrazovky označené azurovým podsvitem jsou zde k dispozici pouze v režimu čtení. K jejich vytváření slouží dialog, který lze zavolat prostřednictvím tlačítka "Pro LP" (je k dispozici pouze pro správce lokálního číselníku).

 

Název pro LP 1

Plný název položky doporučovaný jako základní přesný název pro Laboratorní příručku. Konstruuje se automaticky, obdobně jako v NČLP.

Podrobněji - viz záložka "Lokální číselník".

 

Název pro LP 2

Individuálně upravený název položky používaný jako běžný zkrácený název pro Laboratorní příručku a do sestav.

Podrobněji - viz záložka "Lokální číselník".

 

Materiál

Biologický materiál odpovídající systému, v němž je položka vyšetřována. Viz SOP - Odběr materiálu.

 

Odběr do

Odběrová nádobka (přípravek) včetně případného přídavku a úpravy. Viz SOP - Odběr materiálu.

 

Odebrané množství

Minimální množství materiálu k zaslání do laboratoře - včetně jednotky. Viz SOP - Odběr materiálu.

 

Analyt. vzorek

Typ analytického vzorku pro konkrétní přístroje - ve vazbě na LIS. Fakultativní, pro Datový standard.

 

Žádanka

Specifikace základní žádanky, s jejíž pomocí lze realizovat objednávku tohoto vyšetření.

Číselník si definuje a udržuje uživatel.

 

Množství pro analýzu

Minimální množství materiálu potřebného k vlastnímu stanovení. Viz SOP - Odběr materiálu.

 

Pokyny k odběru vzorku

Fakultativní informace k odběru materiálu - především pro odběrové pracovníky. Viz SOPA - Odběr materiálu.

 

Maximální čas od získání do zpracování vzorku - při doporučené teplotě

Zahrnuje celkovou dobu od získání do zpracování (do okamžiku předání vzorku laboratoři).

Teplota se vztahuje ke všem akcím s materiálem od získání do zpracování.

 

Dostupnost rutinní

Kdy lze vyšetření objednávat v rutinní laboratoři.

 

Odezva rutinní

Běžná doba dodání výsledku, je-li materiál doručen v den, kdy je zajištěno zpracování.

 

Příjem rutinní

Příjmové místo pro přebírání materiálu do běžného (rutinního) vyšetření.

 

Dostupnost statimová

Kdy lze vyšetření objednávat ve statimové laboratoři.

 

Odezva statimová

Běžná doba dodání výsledku (ve vazbě na "dostupnost statimovou").

 

Příjem statimový

Příjmové místo pro přebírání materiálu na statimové vyšetření.

 

Příjmy, jiné ...

Příjmové místo pro přebírání materiálu na jiné režimy vyšetření., další informace (po dohodě)

 

Poznámka k dostupnosti a odezvě

Informace o dostupnosti a odezvě určené zejména do Laboratorní příručky všech typů.

 

Text do LP (další info)

Významné informace k položce, které mohou být uváděny v Laboratorní příručce všech typů.

 

Tlačítka a jejich funkce

 

Pro LP

Další popisy položky z hlediska preanalytické fáze, stabilit, postanalytické fáze atd.

 

EHK

Informace o kontrole kvality vázané k této položce (připravuje se).

 

Vazby

Provázání této aktuální lokální položky s jinými souvisejícími položkami. Vazby se realizují přes  NČLP!

 

SOP

Práce s odpovídajícím relevantním standardním operačním postupem - viz položka "Relevantní SOP".

 

Rel. text

Práce s odpovídajícími relevantními texty - viz položky "Rel. text Z/S".

 

Stav

Informace o stavu položky z hlediska rozpracování, implementace a aktuálnosti.

 

Změny

Informace o změnových řízeních realizovaných nad lokální položkou.

 

Literatura

Seznam literárních citací k lokální položce.

 

Třídění

Volba třídění seznamu s možností vyhledávání požadovaných znakových řetězců.

 

LIS

Doplnění popisu položky pro potřeby spolupracujícího LIS. K dispozici pouze pro některé LIS.

 

Škály

Práce s odpovídajícími škálami - škály jsou nabízeny dle odkazu v položce "Škála".

 

Repet

Práce s texty repetitorií souvisejícími s touto aktuální položkou - výběr je realizován přes NČLP !

 

Uložení

Uložení provedených změn v položce. Uložení je nabízeno i při opouštění dialogu.

 

Výmaz

Vymazání dosud neschválené lokální položky včetně zrušení vazby na odpovídající položku NČLP.

 

Návrat

Ukončení dialogu a návrat do hlavního menu.