LČLP - Podklady pro LP - 2

 

 

Technický popis

 

 

Viz též:

                LČLP - Lokální číselník

LČLP - Podklady pro LP - 1

LČLP - Definice v NČLP

LČLP - Seznam

 

 

Praktické informace k NČLP a LČLP - viz NČLP - otázky a odpovědi

 

Viz též podrobný návod k přípravě a údržbě papírové a hypertextové LP:

LP - příprava - postup, návod, příklad

 

 

Dialogové položky - viz též výše uvedený technický popis

 

Upozornění:

Položky na této obrazovce jsou k dispozici pouze v režimu čtení (jsou označené označené azurovým podsvitem). K jejich vytváření slouží dialog, který lze zavolat prostřednictvím tlačítka "Pro LP" (je k dispozici pouze pro správce lokálního číselníku).

 

Název pro LP 1

Plný název položky doporučovaný jako základní přesný název pro Laboratorní příručku. Konstruuje se automaticky, obdobně jako v NČLP.

Podrobněji - viz záložka "Lokální číselník".

 

Název pro LP 2

Individuálně upravený název položky používaný jako běžný zkrácený název pro Laboratorní příručku a do sestav.

Podrobněji - viz záložka "Lokální číselník".

 

Pokyny k předanalytické úpravě vzorku

Fakultativní informace k předanalytické úprave vzorku v laboratoři. Viz SOPA - Odběr materiálu.

 

Nutné klinické informace

Nutné klinické informace vázané k odběru a k podmínkám, za nichž lze vyšetření provést.

 

Transport

Další informace k odběru materiálu určené především pro odběrové a transportní pracovníky.

 

Pokyny pro pacienta

Odkazy do skupiny dokumentů "Pokyny" na příslušné pokyny pro  pacienta.

 

Pokyny pro oddělení

Odkazy do skupiny dokumentů "Pokyny" na příslušné pokyny pro  spolupracující oddělení, resp. pokyny pro transport vzorků.

 

Stabilita při uvedené teplotě

Maximální doby skladování vzorků v laboratoři při uvedené teplotě v zadaných časových jednotkách.

 

Poznámka ke stabilitě

Fakultativní informace k uskladnění vzorku určené především laboratorním pracovníkům.

 

Fyziologická snížení a zvýšení

Analytická snížení a zvýšení

Jiné vlivy

Stručné informace pro potřebu Laboratorní příručky. Podrobnější informace lze zařazovat do příslušného relevantního textu.

 

 

Tlačítka a jejich funkce

 

Pro LP

Další popisy položky z hlediska preanalytické fáze, stabilit, postanalytické fáze atd.

 

EHK

Informace o kontrole kvality vázané k této položce (připravuje se).

 

Vazby

Provázání této aktuální lokální položky s jinými souvisejícími položkami. Vazby se realizují přes  NČLP!

 

SOP

Práce s odpovídajícím relevantním standardním operačním postupem - viz položka "Relevantní SOP".

 

Rel. text

Práce s odpovídajícími relevantními texty - viz položky "Rel. text Z/S".

 

Stav

Informace o stavu položky z hlediska rozpracování, implementace a aktuálnosti.

 

Změny

Informace o změnových řízeních realizovaných nad lokální položkou.

 

Literatura

Seznam literárních citací k lokální položce.

 

Třídění

Volba třídění seznamu s možností vyhledávání požadovaných znakových řetězců.

 

LIS

Doplnění popisu položky pro potřeby spolupracujícího LIS. K dispozici pouze pro některé LIS.

 

Škály

Práce s odpovídajícími škálami - škály jsou nabízeny dle odkazu v položce "Škála".

 

Repet

Práce s texty repetitorií souvisejícími s touto aktuální položkou - výběr je realizován přes NČLP !

 

Uložení

Uložení provedených změn v položce. Uložení je nabízeno i při opouštění dialogu.

 

Výmaz

Vymazání dosud neschválené lokální položky včetně zrušení vazby na odpovídající položku NČLP.

 

Návrat

Ukončení dialogu a návrat do hlavního menu.