LIS

 

Technický popis

 

 

Dialog specifický pro nastavený spolupracující LIS (viz dialog Počáteční nastavení systému). Dialog je vypracován pouze pro LIS = MP PROGRAM a LIS = STAPRO. Obsahuje rozšíření lokální položky o informace, které jsou potřebné pro příslušný LIS. Podrobnější informace k obsahu dialogů pro spolupracující LIS najdete v dokumentaci pro svůj LIS.

 

Informace se využívají hlavně při komunikaci s LIS. V programu SLP je udržován seznam lokálních položek, které laboratoř zpracovává. Do LIS se seznam položek přenese pomocí generování číselníku pro datový standard. Vygenerované číselníky obsahují definici lokálních položek včetně rozšíření pro spolupracující LIS i definici lokálních škál. LIS načte tyto číselníky (LCLPPOL.XML, MPPMETOD.XML, MPPLAB.XML (pro LIS = MP PROGRAM), STAMETOD.XML, STATRIDY.XML (pro LIS = STAPRO), LCLPSKLA:XML.