Generování souborů pro Datový standard (verze 2, 3)

 

Generování souborů pro Datový standard (od verze 4)

 

Technický popis

 

Viz též:

Struktura číselníků dat. standardu, verze 3

Struktura číselníků dat. standardu, verze 4

 

 

 

Datový standard je nástroj pro vzájemnou komunikaci zdravotnických programů. Je to definované rozhraní ve formátu XML, pomocí kterého si mohou vzájemně předávat data. Předávaná data obsahují vazby na číselníky, které jsou obsaženy v SLP.

 

Volbou "Generování souborů pro Datový standard" můžete vygenerovat všechny číselníky (v XML tvaru), které se používají při komunikaci pomocí datového standardu MZ ČR.

 

Číselníky jsou rozděleny do 6 oblastí. Každá oblast číselníků je generována do samostatného adresáře.

 

Oblast "NČLP" obsahuje číselníky, které jsou potřebné pro komunikaci dat o národním číselníku laboratorních položek (NČLP). Číselníky se generují do adresáře "DS_NCLP". Tlačítkem "Nastavení" lze změnit rozsah údajů, které budou součástí vygenerovaných číselníků.

 

Oblast "LČLP" obsahuje číselníky, které jsou potřebné pro komunikaci dat o lokálním číselníku laboratorních položek (LČLP). Číselníky se generují do adresáře "DS_LCLP". Tlačítkem "Nastavení" lze změnit rozsah údajů, které budou součástí vygenerovaných číselníků.

 

Oblast "LP" obsahuje číselníky, které jsou potřebné pro komunikaci dat o laboratorní příručce. Číselníky se generují do adresáře "DS_LP".

 

Oblast "DS" obsahuje technické číselníky pro potřeby datového standardu MZ ČR. Číselníky se generují do adresáře "DS_DS".

 

Oblast "ˇUZIS" obsahuje číselníky, které jsou potřebné pro komunikaci s ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) - většinou se jedná o zasílání výkazů a hlášení na ÚZIS. Číselníky se generují do adresáře "DS_UZIS". Tlačítkem "Nastavení" lze vybrat, zda se vygenerují všechny číselníky pro ÚZIS, nebo jen číselníky potřebné pro vybrané výkazy a hlášení.

 

Oblast "ˇNRC" obsahuje číselníky, které jsou potřebné pro komunikaci s národním referenčním centrem (NRC). Číselníky se generují do adresáře "DS_NRC". Tyto číselníky jsou připravené pro budoucí použití.

 

Lze zvolit kódovou stránku češtiny, která bude použita při generování všech číselníků (1250, Latin 2, UTF-8). Standardně jsou číselníky generovány v kódování 1250 (Windows EE).

 

 

Dialog najdete v

menu "Spolupráce s IS" -> "Generování souborů pro Datový standard (verze 2, 3)",

případně v

menu "Spolupráce s IS" -> "Generování souborů pro Datový standard (od verze 4)"