Hledání názvů, synonym (národní položka)

 

Technický popis

 

 

Hledání národních položek, v jejichž názvu komponenty do sestav, plném názvu komponenty, případně synonymech názvu komponenty se vyskytuje zadaný řetězec (malá a velká písmena se při hledání nerozlišují). Současně lze omezit hledání pouze na vybranou třídu a vybrat, zda se do výsledku hledání dostanou všechny nalezené položky nebo pouze položky s nespecifikovanou procedurou ("*").

 

Pokud je zadaný řetězec nalezen alespoň u jedné národní položky, bude zobrazen výsledek hledání - seznam národních položek obsahujících zadaný řetězec. K poslednímu výsledku hledání se lze vrátit - když proběhne hledání, jsou na místě původního tlačítka "Hledání" zobrazena tlačítka dvě: "Hled." (Hledání) pro hledání jiného řetězce a "Výsl." (Výsledek) pro zobrazení výsledku posledního hledání.