Seznam repetitorií (národní položka) (technický popis)

 

 

Po stisknutí tlačítka "Repet" se objeví seznam repetitorií, které se váží k aktuální položce NČLP. Repetitoria lze prohlížet (pomocí Internet Exploreru - tlačítko Prohlížet), nebo s nimi pracovat pomocí Wordu (repetitoria lze prohlížet, tisknout).

 

Seznam obsahuje:

repetitorium pro komponentu aktuální položky NČLP

repetitoria pro dvojici "systém_komponenta"

• všechna repetitoria ze záznamu číselníku SKDJ,  která se váží k aktuální položce NČLP

repetitorium pro systém aktuální položky NČLP

repetitorium pro proceduru aktuální položky NČLP

repetitorium pro druh veličiny aktuální položky NČLP

 

Pro systémy "S" (sérum) a "P" (plazma) obsahuje zeznam repetitorií též:

repetitoria pro druhou dvojici "systém_komponenta"

repetitorium pro druhý systém

 

Poznámka:

Repetitoria k aktuální položce NČLP nemusí existovat. Proto je součástí seznamu sloupec "Exist.", který obsahuje informaci o existenci repetitoria. Pokud repetitorium neexistuje, objeví se hláška

 

 

Repetitoria, která nejsou dosud založena, smí zakládat pouze autoři národního číselníku (ANC, SNC - viz přístupová práva).

 

 

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

Exist. - označení existence repetitoria.

 

Repetitorium - název repetitoria

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Prohlížení - tlačítko pro prohlížení repetitoria pomocí prohlížeče Internet Explorer. Pokud repetitorium neexistuje, objeví se hláška (viz výše).

 

Word - tlačítko pro práci s repetitoriem pomocí Wordu. Repetitorium lze prohlížet a pomocí přidané nástrojové lišty

 

 

též zobrazit náhled, tisknout celé repetitorium, tisknou vybraný bod osnovy, zobrazit informace o repetitoriu. Pomocí tlačítka s červeným křížkem práci s repetitoriem ukončíte a vrátíte se do seznamu repetitorií pro aktuální položku NČLP. Detailní popis práce s editorem Word je uveden v Word (dokumenty, texty).

 

Viz též:

                dialog Počáteční nastavení systému - pole Editor

           

Návrat - tlačítko pro ukončení dialogu pro práci se seznamem repetitorií k aktuální položce NČLP