Číselník SKDJ

 

Technický popis

 

 

Číselník SKDJ je technický číselník. Slouží národním autorům při tvorbě národního číselníku. Autor nejprve v číselníku SKDJ definuje "polotovar" pro nové národní položky - čtveřici Systém - Komponenta - Druh veličiny - Jednotka. K nim definuje všechny údaje, které nejsou závislé na proceduře. Při vytváření nových položek národního číselníku, které se liší pouze procedurou, vybere příslušný záznam z číselníku SKDJ, proceduru a dále údaje, které na vybrané proceduře závisejí.

 

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Položky" -> "SKDJ"

a též v menu "Číselníky" -> "Seznam lokálně editovatelných číselníků"

 

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat ani vymazat žádný záznam. Smí editovat údaje v záložce "Lokální verze" (lokální názvy a k´dy - používají se při založení lokálních položek).

  

 

K jednotlivým záznamům lze zobrazit repetitoria repetitoria (tlačítko "Repet").

 

Ke každému záznamu SKDJ být připojeno označení v jiných klasifikačních systémech (provázání  na externí číselníky).

 

Všechny změny provedené v definici záznamu jsou dokumentovány. Můžete si je prohlédnout pomocí tlačítka "Změny".

 

K záznamu v číselníku SKDJ je připojen seznam literatury, která byla použita jako podklad pro vypracování záznamu.