Škály - Definice

 

 

Viz též:

Škály - seznam.

 

 

Technický popis

 

 

Interpretační škály pro položky národního číselníku (národní škály) a lokálního číselníku (lokální škály).

Pomocí škály je interpretována hodnota položky (naměřená v laboratoři, vypočítaná, ...).

 

Škála by měla být nadefinována pro kompletní rozsah věku (0 - 99 let), pro obě pohlaví (pokud se mezní hodnoty pro jednotlivá pohlaví liší). Při definici škál lze zohlednit denní dobu odběru materiálu, události (např. graviditu), typ odběru, typ diety, čas sběru, hmotnost i tělesnou plochu pacienta. Pokud je třeba, lze pro tyto situace vypracovat samostatné škály.

 

Dialog pro práci se škálami lze volat z lokálního číselníku laboratorních položek i z menu (Škály" -> "Škály lokální a vzorové", případně "Škály" -> "Škály lokální").

 

Pokud chcete zakládat pro lokální položku novou škálu, musíte dialog pro práci se škálami zavolat pomocí tlačítka "Škály" v dialogu "Lokální číselník laboratorních položek". Při tomto volání budete pracovat pouze se škálami s kódem, který je zapsán v definici lokální položky.

 

Při volání dialogu pro práci se škálami z menu můžete údaje o škálách opravovat, ale nemůžete přidat žádnou novou škálu. Při tomto volání budete pracovat se všemi škálami národními i lokálními, případně se všemi lokálními škálami.

 

Mezní hodnoty škál lze použít např. ve vaší laboratorní příručce.