Škály - Seznam

 

 

Viz též:

Škály - definice

 

 

Technický popis

 

 

Interpretační škály pro položky národního číselníku (národní škály) a lokálního číselníku (lokální škály).

Pomocí škály je interpretována hodnota položky (naměřená v laboratoři, vypočítaná, ...).

 

Škála by měla být nadefinována pro kompletní rozsah věku (0 - 99 let), pro obě pohlaví (pokud se mezní hodnoty pro jednotlivá pohlaví liší). Při definici škál lze zohlednit denní dobu odběru materiálu, události (např. graviditu), typ odběru, typ diety, čas sběru, hmotnost i tělesnou plochu pacienta. Pokud je třeba, lze pro tyto situace vypracovat samostatné škály.

 

Dialog pro práci se škálami lze volat z lokálního číselníku laboratorních položek i z menu (Škály" -> "Škály lokální a vzorové", případně "Škály" -> "Škály lokální").

 

Při volání z LČLP budou zobrazeny pouze se škálami s kódem, který je zapsán v definici lokální položky.

 

Při volání z menu budou zobrazeny všechny národní i lokální škály, případně všechny lokální škály.

 

 

V seznamu je pro každou škálu zobrazen mimo jiné kód škály, pohlaví, pro které je škála vypracována, rozsah věku, pro který je škála vypracována, dolní a hodní referenční mez a jednotka. Škály lze v seznamu třídit kliknutím na oranžově podbarvenou hlavičku sloupce, hledat (tlačítka "Třídění", "Hledání") a tisknout seznam škál.