Číselník typů položek z hlediska jejich vzniku

 

Technický popis

 

 

Vznik je speciální typové určení laboratorní položky s ohledem na formu jakou položka vzniká nebo s ohledem na její další zpracování a použití.

 

Příklad hodnot z číselníku:

M - měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

D - výpočet odpadu (za 24 hod)

V - vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Položky" -> "Vznik" 

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.

 

Typ položky z hlediska jejího vzniku (vznik) zadává národní autor v dialogu pro Národní číselník laboratorních položek (NČLP), záložce "Definice v NČLP".