Číselník typů položek z hlediska dialogu

 

Technický popis

 

 

Základními typy položek z hlediska dialogu jsou položky ”numerické”, ”textové formalizované”, ”textové neformalizované” a ”strukturované” (pro mikrobiologické nálezy, nálezové sestavy a speciální struktury). K položkám formalizovaným textovým jsou připojeny odkazy na příslušné matice textových výsledků (MTV). K položkám numerickým jsou připojeny informace o číselném rozsahu, formátu zobrazení a případně i fakultativní údaje o referenčních mezích (škálách). K položkám strukturovaným jsou k dispozici definice příslušných struktur.

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Položky" -> " Typ položek z hlediska dialogu" 

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.

 

Typ položky z hlediska dialogu zadává národní autor v dialogu pro Národní číselník laboratorních položek (NČLP), záložce "Definice v NČLP" (za titulkem "Typ položky").