Číselník Existence škály

 

Technický popis

 

 

Příznak existence škály je použit v NČLP. Indikuje, zda je k položce NČLP vypracována škála, případně zda jí lze vypracovat.

 

Číselník obsahuje hodnoty:

A - škála typu "N" je kompletně vypracována (pro věk i sex)

D - škála typu "N" bude ještě doplňována                  

N - škála typu "N" není dosud vypracována                 

! - škálu nelze vypracovat na národní úrovni               

- - škálu nelze vypracovat, nebude vytvářena              

"nezadaná hodnota" - nezadáno

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Položky " -> "Existence škály "

 

Číselník je předpřipraven správcem národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.

 

Příznak existence škály zadává národní autor v dialogu pro Národní číselník laboratorních položek (NČLP), záložce "Definice v NČLP" (příznak je zobrazen za kódem škály).