Číselník variant pro elektronické objednání vyšetření

 

Technický popis

 

 

Varianta pro elektronické objednávání vyšetření je technický údaj, který byl do národního číselníku přidán pro potřeby Datového standardu MZ ČR. Umožňuje vyznačit, zda může být položka využívána k elektronickému objednávání vyšetření a jakou variantu lze volit.

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Položky " -> " Varianty pro elektronické objednávání vyšetření"

 

Číselník je předpřipraven správcem národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.

 

Variantu pro elektronické objednávání vyšetření zadává národní autor v dialogu pro Národní číselník laboratorních položek (NČLP), záložce "Definice v NČLP" (za titulkem "DS").