Číselník typů položek pro škály

 

Technický popis

 

 

Typ škály určuje, zda se jedná o škálu národní (typ = "N") nebo lokální (typ = "L").

 

Národní škály jsou vytvářeny národními autory. Slouží jako vzory při vytváření lokálních škál. Ty vytvářejí lokální autoři (autoři s přístupovými právy SLC).

 

Poznámka:

Autoři s přístupovými právy SLC smí editovat pouze škály s typem "L" (lokální).

 

Číselník má 2 záznamy:

N - národní dokument nebo text

L - lokální (uživatelský) dokument

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Škály" -> "Typy položek pro škály"

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.