Číselník typů položek pro dokumenty

 

Technický popis

 

 

Typ dokumentu určuje, zda se jedná o dokument národní (typ = "N") nebo dokument lokální (typ = "L").

 

Národní dokumenty jsou vytvářeny národními autory. Slouží jako vzory při vytváření lokálních dokumentů. Ty vytvářejí lokální autoři (autoři s přístupovými právy SLC a SLD).

 

Poznámka:

Autoři s přístupovými právy SLC a SLD smí editovat pouze dokumenty s typem "L" (lokální).

 

Číselník má 2 záznamy:

N - národní dokument nebo text

L - lokální (uživatelský) dokument

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Dokumenty SLP a repetitoria" -> "Typy položek pro dokumenty SLP a repetitoria"

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.