Číselník osnov dokumentů a repetitorií

 

Technický popis

 

 

Osnova dokumentu je seznam bodů, které by měl kompletně vypracovaný dokument daného typu obsahovat. Při založení nového dokumentu je do něj v závislosti na typu dokumentu automaticky osnova vložena. V programu SLP lze s jednotlivými body osnovy dokumentu zacházet samostatně (tisknout jednotlivé body osnovy, vkládat body osnovy do laboratorní příručky ,...)

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Dokumenty SLP a repetitoria" -> "Osnovy dokumentů SLP a repetitorií"

a též v menu "Číselníky" -> "Seznam lokálně editovatelných číselníků"

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) smí přidávat, mazat a opravovat osnovy lokálního typu.

 

Lokální osnovu může lokální autor (SLC) připojit k vybranému typu dokumentu. Při přidání nového dokumentu tohoto typu bude do textu dokumentu automaticky vložena připojená lokální osnova (místo osnovy národní).