Číselník typů dokumentů a repetitorií

 

Technický popis

 

 

Každý dokument i repetitorium v systému SLP patří do některé ze skupin dokumentů a má přidělen svůj typ. Každá ze skupin dokumentů obsahuje několik typů dokumentů. Některé typy dokumentů jsou ještě členěny na podtypy (v SLP označeno Typ 1 /Typ 2).

Každý typ dokumentu je definuje základní vlastnosti všech dokumentů tohoto typu. V číselníku typů dokumentů je pro každý typ dokumentu definována osnova (případně lokální osnova), struktura, zatřídění dokumentu (zda smí být dokument tohoto typu národní, lokální, zda se jedná o řízený dokument, ...) a specifikace vzhledu dokumentu při tisku (atributy pro tisk titulního listu dokumentu, textu dokumentu, doplňku a speciální funkce).

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Dokumenty SLP a repetitoria" -> "Typy dokumentů SLP a repetitorií"

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nesmí přidávat ani, mazat v číselníku žádný záznam. Smí editovat lokální osnovu, lhůtu pro archivaci již neplatných dokumentů. Je-li u typu nastaveno, že dokumenty tohoto typu smí být lokální, pak může SLC nastavit lokální specifikace vzhledu dokumentu při tisku (atributy pro tisk titulního listu dokumentu, textu dokumentu, doplňku a speciální funkce).

 

Typ dokumentu je zobrazen v dialogu pro dokumenty SLP, záložce "Definice". Podrobné informace o typu dokumentu lze zobrazit tlačítkem "Typ1/2". Pokud přidáváte nový dokument, pomocí tlačítka "Typ1/2" přiřadíte dokumentu jeho typ.