Číselník lokální 'odezvy' pro rutinní vyšetření

 

Technický popis

 

"Odezva'" pro rutinní vyšetření je běžná doba dodání výsledku, je-li materiál doručen v den, kdy je zajištěno zpracování.

 

Aby nebylo nutné vypisovat hodnotu v dialozích slovně, je odezva pro rutinní vyšetření řešena pomocí číselníku. V něm je každé textové vyjádření svázáno s osmiznakovou zkratkou, která se ukládá do databáze. Při zadávání odezvy pro rutinní vyšetření v dialozích se potom vybírá ze seznamu hodnot z číselníku.

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Lokální číselníky" -> "Odezva pro rutinní vyšetření"

a též v menu "Číselníky" -> "Seznam lokálně editovatelných číselníků"

 

Číselník je předpřipraven správcem národního číselníku (SNC). Spravuje ho správce lokálního číselníku (SLC). Správce lokálních dokumentů (SLD) nemůže přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.

 

Hodnotu odezvy pro rutinní vyšetření můžete zadat v dialogu pro Lokální číselník laboratorních položek (LČLP), záložce "Podklady pro LP - 1". Hodnotu odezvy pro rutinní vyšetření můžete použít např. ve vaší laboratorní příručce.