Číselník příjmových míst pro statimová vyšetření

 

Technický popis

 

Příjmové místo pro statimové vyšetření je místo pro přebírání materiálu na statimové vyšetření.

 

Aby nebylo nutné vypisovat hodnotu v dialozích slovně, jsou příjmová místa pro statimová vyšetření řešena pomocí číselníku. V něm je každé textové vyjádření svázáno s osmiznakovou zkratkou (ta se ukládá do databáze). Při zadávání příjmového místa pro statimové vyšetření v dialozích se pak vybírá ze seznamu hodnot z číselníku.

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Lokální číselníky" -> "Příjmová místa pro statimová vyšetření"

a též v menu "Číselníky" -> "Seznam lokálně editovatelných číselníků"

 

Číselník spravuje ho správce lokálního číselníku (SLC). Správce lokálních dokumentů (SLD) nemůže přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.

 

Příjmové místo pro statimové vyšetření můžete zadat v dialogu pro Lokální číselník laboratorních položek (LČLP), záložce "Podklady pro LP - 1". Příjmové místo pro statimové vyšetření můžete použít např. ve vaší laboratorní příručce.