Menu Změny a revize

 

 

Viz též:

Práce s menu programu SLP

Menu programu SLP - hot keys

 

 

 

Podmenu Změny a revize hlavního menu programu SLP obsahuje volby pro práci se změnami provedenými (a zdokumentovanými) ve schválených lokálních datech programu SLP, schválených národních datech programu SLP a pro práci s lokálními schválenými dokumenty, které podléhají revizi

 

 

Změny a revize v lokálních datech - zobrazí dialog pro práci se změnami a revizemi provedenými (a zdokumentovanými) ve schválených lokálních datech programu SLP (dialog Změny a revize v lokálních datech).

 

Poznámka:

Pro zobrazení celkového přehledu změna revizí v lokálních datech je nejprve potřeba připravit pomocné údaje. Proto se před zobrazením dialogu Změny a revize v lokálních datech nejprve objeví upozornění, že příprava těchto údajů může trvat několik minut a zda si opravdu přejete vytvořit celkový přehled změn a revizí.

 

Poznámka:

Tato volba zobrazí celkový přehled změn a revizí. Pro práci se změnami a revizemi přednostně používejte tlačítko "Změny" v jednotlivých dialozích programu SLP. Záznamy o změnách a revizích ve schválených lokálních datech jsou přidávány automatiky při uložení změny provedené ve schválených lokálních datech (objeví se dialog, ve kterém popíšete provedenou změnu).

 

Revize lokálních dokumentů - zobrazí seznam schválených lokálních dokumentů, které podléhají procesu revize

 

Archivace lokálních dokumentů - zobrazí seznam schválených lokálních dokumentů, kterým již skončila platnost. V seznamu je zobrazeno datum, dokdy mají být tyto již neplatné dokumenty archivovány. Po uplynutí lhůty pro archivaci dokumentů lze tyto dokumenty skartovat (odstranit ze systému SLP).

 

Změny a revize v národních datech - zobrazí dialog pro práci se změnami provedenými (a zdokumentovanými) ve schválených národních datech programu SLP (dialog Změny a revize v národních datech).