Mikrobiologické specifikace systému

 

Technický popis

 

 

Mikrobiologické specifikace systému jsou určeny pouze pro mikrobiologické systémy. Slouží jako doplnění pro mikrobiologické položky národního číselníku a pro potřeby datového standardu MZ ČR. V SLP se přímo nepoužívají.

 

Po stisknutí tlačítka "Specifikace" v číselníku systémů se objeví seznam specifikací, které se váží k aktuálnímu systému. V titulku dialogu je zobrazen kód aktuálního systému.

 

Údaje o specifikacích mikrobiologického systému nelze přidávat, mazat, ani editovat (spravuje je správce národního číselníku).