Číselník systémů

 

Technický popis

 

 

Systém je to, v čem hledáme či určujeme danou komponentu. V laboratořích toto často splývá s pojmem ”materiál”, ale pojem ”systém” je širší.

 

Příklady:

stanovujeme-li celkový počet lymfocytů, je systémem ”krev”

stanovujeme-li zastoupení lymfocytů CD3+ ve všech lymfocytech, jsou systémem ”lymfocyty”

stanovujeme-li zastoupení lymfocytů CD3+/CD8+ v lymfocytech CD3+, jsou systémem ”lymfocyty CD3+”

 

Poznámka:

Pojem ”materiál” ("primární materiál") je rezervován pro to, co se odebírá od pacienta a ve všech výše uvedených případech je to krev.

 

Systém je jedním ze základních stavebních kamenů, pomocí kterých jsou definovány položky národního číselníku (NČLP) i lokálního číselníku laboratorních položek (LČLP).

 

Poznámka:

Položky NČLP jsou definovány pomocí pětice Systém - Komponenta - Druh veličiny - Jednotka - Procedura.

 

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Položky" -> "Systémy"

a též v menu "Číselníky" -> "Seznam lokálně editovatelných číselníků"

  

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat ani vymazat žádný záznam. Smí editovat údaje v záložce "Lokální verze".

  

 

Každý systém v číselníku je popsán těmito údaji:

Klíč, Kód, 4 varianty názvů (Název pro nálezy, Název do sestav, Plný název, Plný název, popis), 2 synonyma, 4 třídy pro zatřídění systému.

 

K jednotlivým systémům jsou vypracována repetitoria (tlačítko "Repet"). Abstrakt repetitoria k systému je zobrazen v poli "Abstrakt".

 

Ke každému systému může být připojeno označení systému v jiných klasifikačních systémech (provázání  na externí číselníky).

 

Všechny změny provedené v definici systému jsou dokumentovány. Můžete si je prohlédnout pomocí tlačítka "Změny".

 

 

Systém zadává obvykle národní autor při vytváření nových položek národního číselníku. Nejprve vytváří záznam v pomocném číselníku SKDJ (systém - komponenta - druh veličiny - jednotka). Z něj potom vytvoří novou položku NČLP.