Dialogy pro jednoduchou verzi SLP (technický popis)

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Dialog pro definování dialogů pro jednoduchou verzi SLP.

 

Pokud budete používat jednoduchou verzi SLP, pak se vám po přihlášení do SLP objeví plocha, která bude obsahovat vybrané nabídky z menu a podmenu SLP, které při své práci potřebujete. Vzhled plochy si můžete kompletně navrhnout pomocí této volby. Program SLP je pak možné ovládat pouze pomocí voleb, které jsou umístěny na ploše po startu SLP. Není třeba používat menu programu SLP (i když menu zůstává nadále plně funkční). Každý autor může mít přiřazen vlastní dialog pro jednoduchou verzi SLP, který používá. Nastavení toho, zda chcete používat jednoduchou verzi SLP a volbu dialogu pro jednoduchou verzi SLP za vás provede správce nastavení (**) v číselníku autorů (záložka Nastavení).

 

Poznámka:

Spustit libovolný dialog pro jednoduchou verzi SLP lze i pomocí volby "Jednoduchá verze SLP" v menu "Systém".

 

 

Příklad jednoduchého dialogu pro SLP (ukázka různých typů objektů, které lze vkládat):

 

      

 

Dialog pro definování dialogů pro jednoduchou verzi SLP má dvě záložky - Detail a Seznam. Záložka Detail obsahuje základní informace o aktuálním dialogu pro jednoduchou verzi SLP. Záložka Seznam zobrazí seznam všech dialogů pro jednoduchou verzi SLP.

Při aktivaci dialogu je zobrazena záložka Seznam. Seznam je setříděn vzestupně podle názvu.

 

Národní záznamy v seznamu dialogů pro jednoduchou verzi SLP spravuje správce národního číselníku (SNC). Jejich obsah můžete prohlížet, případně je použít jako vzor pro vytvoření vašeho lokálního dialogu pro jednoduchou verzi SLP. Přidávat, případně opravovat dialogy pro jednoduchou verzi SLP lokálního typu mohou pouze uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLC. Uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLD mohou dialogy pro jednoduchou verzi SLP lokálního typu pouze prohlížet.

 

Pokud se v následujícím popisu bude mluvit o editaci, bude se týkat lokálních dialogů pro jednoduchou verzi SLP.

 

 

Popis záložky Detail

 

 

Název - název dialogu dialogů pro jednoduchou verzi SLP.

Název lze editovat. Má délku maximálně 50 znaků.

 

Typ - typ dialogu pro jednoduchou verzi SLP. Automaticky přidělená hodnota z číselníku typů položek. Dialogy pro jednoduchou verzi SLP vytvořené správcem národního číselníku mají typ N (národní). Vámi přidané dialogy pro jednoduchou verzi SLP mají typ L (lokální).

Typ nelze editovat.

 

Popis - podrobný popis sloužící pouze uživateli.

Popis lze editovat. Délka popisu není omezena (memo-pole).

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Obsah dialogu - tlačítko pro vyvolání dialogu, kterým se definuje vlastní obsah aktuálního dialogu pro jednoduchou verzi SLP

 

Uložit - tlačítko pro průběžné uložení změn provedených v definici dialogu pro jednoduchou verzi SLP.

Tlačítko bude zobrazeno pouze pro dialogy pro jednoduchou verzi SLP lokálního typu.

 

Přidání - tlačítko pro přidání nového dialogu pro jednoduchou verzi SLP lokálního typu. Po stisknutí tlačítka se objeví dotaz

 

 

Pokud zvolíte Ano, bude obsah aktuálního dialogu pro jednoduchou verzi SLP použit jako vzor při přidání nového dialogu pro jednoduchou verzi SLP lokálního typu (včetně obsahu dialogu). Pokud vyberete Ne, bude přidána prázdná definice dialogu pro jednoduchou verzi SLP.

 

Výmaz - tlačítko pro výmaz lokálního dialogu pro jednoduchou verzi SLP (včetně definice jeho obsahu - viz tlačítko Obsah dialogu).

Tlačítko bude zobrazeno pouze pro dialogy pro jednoduchou verzi SLP lokálního typu. Nelze vymazat dialog pro jednoduchou verzi SLP, který má vybrán nějaký autor (viz číselník autorů)

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci s dialogy pro jednoduchou verzi SLP. Došlo-li od posledního uložení ke změně v definici dialogu pro jednoduchou verzi SLP, objeví se dotaz na uložení změn.

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech dialogů pro jednoduchou verzi SLP. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje ze seznamu dialogů pro jednoduchou verzi SLP (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

Typ - typ dialogu pro jednoduchou verzi SLP (N - národní, L- lokální).

 

Název - název dialogu pro jednoduchou verzi SLP 

 

 

Popis tlačítek Help, Obsah dialogu, Přidání, Výmaz a Návrat - viz Popis záložky Detail.