Číselník typů položek z hlediska územní platnosti

 

Technický popis

 

 

Typ položky z hlediska územní platnosti určuje, zda se jedná o položku národní (typ = "N") nebo položku lokální (typ = "L").

 

Při založení položky národního číselníku národním autorem bude mít položka automaticky přiřazen typ "N". Pokud správce lokálního číselníku (SLC) založí v národním číselníku novou položku (jedná se o výjimečnou akci, lepší je kontaktovat správce národního číselníku, aby chybějící položku do národního číselníku doplnil), bude mít nově založená položka automaticky typ = "L".

 

Poznámka:

Správce lokálního číselníku smí editovat pouze položky národního číselníku s typem "L" (lokální).

 

Při založení nové položky lokálního číselníku (zakládá se tak, v dialogu "Národní číselník laboratorních položek", záložce "Vztah k lokálnímu číselníku" nastavíte přístup k položce na hodnotu "Zpracovává se") bude mít tato položka automaticky přiřazen typ = "L"

 

Poznámka:

Všechny položky LČLP mají typ "L" (lokální).

 

Číselník má 2 záznamy:

N - položka národního číselníku

L - položka lokálního číselníku

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Položky" -> "Typy položek "

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.