Číselník - důvod neaktuálnosti položky

 

Technický popis

 

 

Pokud je položka národního číselníku (NČLP) neaktuální, může být uveden důvod její neaktuálnosti.

 

Příslušný číselník má 4 záznamy:

ZAKAZANO - chybná definice

NEUZIVAT - nevyhovuje definičnímu konceptu      

ARCHIVNI - bez diagnostického významu současné praxe             

"nezadaná hodnota" - důvod neaktuálnosti položky není zadán

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Položky" -> "Důvod neaktuálnosti položky "

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.

 

Důvod neaktuálnosti položky zadává autor národní položky v dialogu Národní číselník laboratorních položek, záložce "Definice v NČLP".