Preventivní opatření

 

Technický popis

 

 

Záznamy o preventivních opatřeních při laboratorním vyšetření.

 

Zadávají se údaje o preventivním opatření (popis), potenciální neshodě, které by se mělo předběžných opatřením zabránit, záznam o realizaci preventivního opatření, údaje o kontrole účinnosti preventivního opatření a ukončení preventivního opatření.

 

V práci s preventivními opatřeními se využívá seznam pracovníků laboratoře.

 

Lze vytisknout aktuální preventivní opatření, seznam preventivních opatření,

 

Preventivní opatření najdete

v menu "Agenda" -> "Preventivní opatření "

 

Preventivní opatření může zadávat správce lokálního číselníku (SLC). i správce lokálních dokumentů (SLD).

 

Záznamy o preventivních opatřeních jsou provázány s elektronickým řízením záznamů (EŘZ).