*an - anamnéza sdílená (pro DS3)

Sdílená anamnéza dle uvedeného typu.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ

a

-8

1

typ anamnézy

[TYP_ANAM] #

 

pokyny:

1. položka "klic" z číselníku TYP_ANAM

2. viz typ - pokyny

přidáno od verze DS 3.12.01

nazev

a

-50

?

název anamnézy

 

pokyny:

viz nazev - pokyny

přidáno od verze DS 3.12.01

garant_dat

e

 

?

garant ručící za správnost dat odesílaných jinému systému

 

pokyny:

viz garant_dat - pokyny

přidáno od verze DS 3.01.01

text

e

 

1

obsah anamnézy souhrnné, vlastní text

 

pokyny:

viz text - pokyny

 

dat_ak

e

 

?

datum a čas aktualizace na elektronické kartě

formát DTS

 

 

dat_ab

a

 

?

datum a čas aktualizace anamnézy společné

formát DTS

pokyny:

viz dat_ab - pokyny

od verze DS 3.01.01  podmíněná povinnost

 

SEMAFOR_DS3[DTD]      [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

Idea bloku "an" vznikla již při návrhu verze DS1 a byla zamýšlena jako společně sdílený prostor, na němž odpovědně participuje více pacientových lékařů. Původně byla zamýšlena jako souhrnná, zahrnující vše potřebné. Takto se dostala do DS1, přešla do DS2 i DS3 a následně bylo schváleno, aby tato myšlenka přešla i do DS4.

V praxi bývá nejčastěji využívána pro komunikaci uvnitř jednotlivých systémů - např. sdílení anamnézy uvnitř NIS.

Z hlediska aktuální dokumentace patří anamnéza do zprávy, tedy do bloku Z v DS3 nebo příslušného KU_Z v DS4.

 

typ

pokyny:

Typ anamnézy je volen z číselníku typů anamnézy TYP_ANAM. Číselník vychází z filozofie číselníku typů klinických událostí užívaného v DS4.

Poznámky:

Typ „SOUH“ označuje nerozlišenou anamnézu souhrnnou, tj. takovou, jakou bylo možné pouze používat do verze 3.12.01  - obsahuje vše společně)

Typ „SPKL“ označuje anamnézy speciálních klinických oborů, které lze za pomoci číselníků dále rozlišovat (nap. SPKL.CHI, SPKL.INT atd.)

 

Obsah číselníku TYP_ANAM:

SOUH - souhrnná

OSOB - osobní

RODN - rodinná

PRAC - pracovní

SOCI - sociální

FARM - farmakologická

TOXI - toxikologická

RIZI - riziková

PREV - preventivní prohlídky

SPKL - speciální klinické obory (bez rozlišení)

SPKL.CHI - chirurgická

SPKL.INT - interní

SPKL.NEU - neurologická

SPKL.GYN - gynekologická

SPKL.ONK - onkologická

SPKL.PSY - psychiatrická

JINE - jiné (blíže neurčeno)

 

nazev

pokyny:

Název je přebírán z číselníku anamnéz TYP_ANAM. K názvu není doplňován žádný další text.

 

garant_dat

pokyny:

Údaj je z hlediska DS fakultativní. Pro některé formy komunikace může být uvádění údaje povinné; povinnost pak bude vyplývat ze smlouvy mezi komunikujícími stranami (například pro komunikace typu "IZIP"). Autor textu je uváděn v rámci bloku text (volným textem).

 

text

pokyny:

 Uvádí se anamnéza příslušného typu dle číselníku anamnéz.

Vychází se z předpokladu, že tato anamnéza je společně sdílena v rámci pacientových údajů .

Konkrétní anamnéza vázaná např. ke konkrétní hospitalizaci je sdělována prostřednictvím bloku z !

 

ad „souhrnná anamnéza“:

Je-li zadávána souhrnná anamnéza, uvádí se dle obvyklých zvyklostí s obvyklou strukturou zápisu a běžnými zkratkami.

Poznámka: až do verze DS 3.11.08 byla prostřednictvím tohoto bloku předávána pouze anamnéza souhrnná, jiné nebyly povoleny.

 

Informace k realizaci bloku - viz text.

 

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední! Autor je vždy uváděn v rámci bloku text. Fakultativně lze využívat i garant_dat.

 

dat_ab

pokyny:

Údaj je z hlediska DS fakultativní. Pro některé formy komunikace může být uvádění údaje povinné; povinnost pak bude vyplývat ze smlouvy mezi komunikujícími stranami (například pro komunikace typu "IZIP").