EHK

 

Technický popis

 

 

Norma ČSN EN ISO 15189 (5.6.4) ukládá laboratořím povinnost se nejen účastnit externího hodnocení kvality, ale také s jeho výsledky pracovat, monitorovat je a přijímat opatření k nápravě v případě potřeby.

Systém SLP nyní nabízí svým uživatelům novou agendu EHK. Přínosem této agendy pro laboratoř je:

·       možnost evidence jednotlivých cyklů EHK

·       evidence výsledků EHK pro dané vyšetření napříč různými cykly EHK

·       tvorba přehledů vztažených jak k jednotlivým cyklům, tak k jednotlivým vyšetřením

·       navázání jednotlivých výsledků na položky LČLP a NČLP

·       vyhodnocování pomocí doprovodných výpočtů a grafických přehledů (bude průběžně doplňováno)

·       zakládání nápravných (v případě neúspěchu) a preventivních opatření (v případě, že EHK vyšlo v povolených mezích, ale signalizuje možné riziko)

 

Analýza výsledků EHK se týká nejen neúspěšných cyklů, ale také cyklů úspěšných. SLP tak nyní nabízí nástroj, který umožní elegantní průkaz toho, že se laboratoř výsledky EHK skutečně zabývá a pracuje s nimi.

 

 

EHK najdete

v menu "Agenda" -> "EHK "

 

Alternativní přístup k EHK je v menu "Položky" -> "Lokální číselník laboratorních položek" - tlačítko EHK.

 

 

EHK může zadávat správce lokálního číselníku (SLC) i správce lokálních dokumentů (SLD).

 

 

Agenda je zapojena do elektronického řízení záznamů (EŘZ).