*hpn – hlášení pracovní neschopnosti (ČSSZ)

Formulář hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ.

 

Detailní specifikace rozhraní pro HPN je uvedena na http://www.cssz.cz/cz/e-podani/zakladni-informace/HPN/definice-e-podani-hlaseni-pracovni-neschopnosti/

 

{distribuováno od verze 3.15.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

cfrm

a

-4

1

pořadové číslo formuláře v rámci podání

číslo

 

 

tfrm

a

1

1

typ formuláře

“1,2,H”

viz seznam hodnot

pokyny:

pokud v bloku "dasta" ur="N", mohou být použity pouze hodnoty "A" nebo "N"

 

chpn

e

 

1

číslo hlášení pracovní neschopnosti

 

pokyny:

uvede se buď ČPN nebo EČN - viz význam použitých zkratek

 

ind_oprav_sd

a

1

?

indikace opravného sdělení

"N, E"

viz seznam hodnot

pokyny:

vyplňuje se pouze pro tfrm="1" nebo "2"

 

idl

e

 

1

identifikace odesílatele (lékařeči pracoviště)

 

pokyny:

viz idl - pokyny

 

ahpn

e

 

?

adresa pobytu pacienta v době pracovní neschopnosti či změna adresy

 

pokyny:

povinné pro díl I a II, pro HOL pouze při změně

 

izam

e

 

?

informace o zaměstnání

 

pokyny:

povinné pro díl I a II, pro HOL se neuvádí

 

vchz

e

 

?

vycházky

 

pokyny:

povinné pro díl I a II, pro HOL pouze při změně

 

hsp

e

 

?

hospitalizace

 

 

 

zpshl

e

 

?

zpětný souhlas

 

pokyny:

povinné pro díl I a II, pro HOL se neuvádí

 

astat

e

2

?

kód státu dočasné pracovní neschopnosti (DPN)

dle kódování

ISO 3166

používá se alfanumerický kód (2znaky)

poznámky:

1. číselník není součástí DS

2. pro HPN vždy pouze "CZ"

 

diag_poc

a

-4

?

diagnóza počáteční či aktuální

[Mkn10_5] #

pokyny:

1. povinné pro díl I a II, pro HOL se neuvádí

2. pro HPN se používají max. 4znakové kódy z MKN10_5

 

uraz_kod

a

1

?

úraz

"N, P, J, O"

viz seznam hodnot

pokyny:

1. implicitní hodnota = "N"

2. povinné pro díl I a II

 

alkoml

a

1

?

vliv alokoholu nebo omamných látek

"A, N" (ano, ne)

pokyny:

1. implicitní hodnota = "N"

2. povinné pro díl I a II

 

diag_kon

a

-4

?

diagnóza konečná

[Mkn10_5] #

pokyny:

1. používá se pouze pro díl II

2. pro HPN se používají max. 4znakové kódy z MKN10_5

 

diag_zm

a

-4

?

diagnóza změněná

[Mkn10_5] #

pokyny:

1. používá se pouze pro HOL nebo změně dignózy

2. pro HPN se používají max. 4znakové kódy z MKN10_5

 

dath_diag_zm

e

 

?

datum změny daignózy

formát D

pokyny:

používá se pouze pro HOL nebo změně dignózy

 

ind_diag_zm

a

1

?

indikace změny diagnózy

"A, N" (ano, ne)

pokyny:

používá se pouze pro HOL nebo změně dignózy

 

uk_duvod

a

1

?

důvod ukončení pracovní neschopnosti

[DUPRP] #

pokyny:

používá se pouze pro díl II

 

urssz

e

 

?

ukončení pracovní neschopnosti rozhodnutím SSZ

 

pokyny:

používá se pouze pro díl II

 

pece_zm

e

 

?

změna péče

 

pokyny:

používá se pouze pro HOL

 

ind_porus_rzm

a

1

?

indikace porušení léčebného režimu

"A, N" (ano, ne)

pokyny:

používá se pouze pro HOL

 

porus_rzm_pozn

e

-200

?

poznámka k porušení léčebného režimu

 

pokyny:

používá se pouze pro HOL

 

dath_od

e

 

?

datum počátku pracovní neschopnosti

formát D

pokyny:

používá se pouze pro díl I nebo II

 

dath_du

e

 

?

datum vystavení neschopenky

formát D

pokyny:

používá se pouze pro díl I nebo II

 

dath_ru

e

 

?

rozhodnutí o ukončení pracovní neschopnosti

formát D

pokyny:

1. používá se pouze pro díl II

2. může být shodné s dat_do nebo se mohou lišit

 

dath_do

e

 

?

datum konce pracovní neschopnosti

formát D

pokyny:

používá se pouze pro díl II

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

Význam použitých zkratek:

 

CHPN = Číslo hlášení pracovní neschopnosti, je to buď ČPN nebo EČN

 

ČPN = dříve používaný a velmi zažitý název Číslo pracovní neschopnosti pro číslo na papírové podobě neschopenky

 

EČN = elektronické číslo neschopenky, nově zavedený název, neboť EČN má jiný formát než ČPN, tak aby je bylo možné odlišit (v mluvené řeči). EČN se skládá z IČPE a PČ.

 

IČPE = identifikační číslo pro e-podání, identifikátor vydávaný při registraci lékaře/zařízení na ČSSZ pro podávání neschopenek elektronicky (8 číslic)

 

= pořadové číslo, musí se skládat z roku (yyyy), měsíce (mm), dne (dd) a vzsestupného čítače (zzzz, 4 místa)

 

Neschopenka (správně rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, formulář je nově nazván hlášení pracovní neschopnosti, HPN) se zasílá na předtištěných papírových formulářích z očíslovaných bloků, každý formulář má několik dílů (listů) – první díl (díl I) je hlášení pro ČSSZ, druhý díl (díl II) je průkaz práce neschopného a hlášení o ukončení pracovní neschopnosti. HOL je hlášení ošetřujícího lékaře. Další díly nejsou v této etapě elektronizovány.

 

tfrm

seznam hodnot:

1 = I. díl hlášení pracovní neschopnosti

2 = II. díl hlášení pracovní neschopnosti

H = hlášení ošetřujícího lékaře

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = hodnota je sdělována opětovně, jedná se o opravu původně chybně sdělené hodnoty

 

idl

pokyny:

Pro díl I: ičpe v chpn a ičpe v idl musí být schodné

Pro díl II: ičpe v idl se může lišit od ičpe v chpn (v případě, že díl I byl vystaven elektronicky a došlo k předání pacienta do péče jiného lékaře či zařízení) nebo mohou být stejné (v případě, že díl II zasílá stejný lékař, jako díl I). V případě, že díl I byl zaslán jiným lékařem jako papírový dokument, není v chpn icpe vyplněno.

Pro HOL: ičpe v idl se může lišit od ičpe v chpn (v případě, že díl I byl vystaven elektronicky a došlo k předání pacienta do péče jiného lékaře či zařízení) nebo mohou být stejné (v případě, že díl II zasílá stejný lékař, jako díl I). V případě, že díl I byl zaslán jiným lékařem jako papírový dokument, není v chpn icpe vyplněno.

 

uraz_kod

seznam hodnot:

N = není úraz

P = pracovní úraz

J = úraz zaviněný jinou osobou

O = ostatní úrazy