Pracovníci laboratoře - hodnocení

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

 

Dialog, pomocí kterého lze zadat údaje o hodnocení aktuálního pracovníka laboratoře. Dialog má dvě záložky - Detail a Seznam.

 

 

V záložce Detail lze zadat datum hodnocení, vybrat pracovníka laboratoře, který aktuálního pracovníka laboratoře hodnotil, zapsat záznam z hodnocení (délka není omezena - memo-pole) a výsledek hodnocení (délka není omezena - memo-pole). Záložka obsahuje standardní tlačítka pro pohyb po záznamech, přidání nového hodnocení (Přidání), výmaz aktuálního hodnocení (Výmaz) a ukončení dialogu pro práci se seznamem hodnocení aktuálního dodavatele (Návrat).

 

Poznámka 1:

K položkám "Záznam z hodnocení" a "Výsledek hodnocení" lze pomocí minitlačítka s písmenem "X" připojit externí soubor s dašími informacemi o kupní smlouvě (textový, obrazový, ...). Podrobněji - viz Externí soubory

 

Poznámka 2:

K položkám "Záznam z hodnocení" a "Výsledek hodnocení" jsou připojena stejnojmenná tlačítka pro práci se vzorovými texty. Pomocí těchto tlačítek můžete vytvářet vzorové texty nebo je přenášet do položek.

 

 

 

Ve sloupcích seznamu hodnocení pro aktuálního pracovníka laboratoře je zobrazeno datum hodnocení, jméno pracovníka, který aktuálního pracovníka laboratoře hodnotil a výsledek hodnocení. Záložka dále obsahuje tlačítka pro tisk hodnocení aktuálního pracovníka laboratoře v zadaném období, přidání nového hodnocení (Přidání), výmaz aktuálního hodnocení (Výmaz) a ukončení dialogu (Návrat).