Dodavatelé, Výrobci, Servisní firmy - hodnocení (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Seznam hodnocení aktuálního dodavatele přístrojové techniky (výrobce, servisní firmy).

 

 

Přístupová práva

 

Hodnocení smí editovat uživatelé programu  SLP, kteří mají nastavena Přístupová práva pro menu Agenda, oblast "Dodavatelé, výrobci, servisní firmy" na hodnotu "psát".

 

 

Pokud se v následujícím textu bude mluvit o editaci, přidávání a výmazu, týká se to pouze uživatelů, kteří mají pro oblast "Dodavatelé, výrobci, servisní firmy" menu Agenda nastavena přístupová práva "psát".

 

 

Popis záložky Detail

 

Všechny údaje v záložce Detail spravují uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLC a SLD a přístupovými právy "psát" pro oblast "Dodavatelé, výrobci, servisní firmy" menu Agenda (viz odstavec Přístupová práva). Mohou editovat údaje na této záložce, přidávat nové záznamy i mazat stávající záznamy.

 

 

 

Datum - datum hodnocení (resp. ukončení hodnocení) dotavatele.

Datum lze editovat.

 

Hodnotil - tlačítko pro výběr pracovníka laboratoře, který dodavatele hodnotil. Pokud hodnocení dodavatele provádělo více pracovníků laboratoře, uvede se zde pracovník, který za hodnocení odpovídá. Ostatní hodnotitelé se uvedou v poli "záznam z hodnocení".

 

tlačítko Záznam z hodnocení - je určeno pro práci se vzorovými (vámi vytvořenými) texty, pro výběr vzorového textu a jeho přenesení do pole "Záznam z hodnocení". Dosavadní obsah pole "Záznam z hodnocení" bude nahrazen vybraným vzorovým textem.

 

Záznam z hodnocení - pole pro zapsání záznamu z hodnocení. Délka textu není omezena.

Záznam z hodnocení lze editovat.

 

tlačítko Výsledek hodnocení - je určeno pro práci se vzorovými (vámi vytvořenými) texty, pro výběr vzorového textu a jeho přenesení do pole "Výsledek hodnocení". Dosavadní obsah pole "Výsledek hodnocení" bude nahrazen vybraným vzorovým textem.

 

Výsledek hodnocení - pole pro zapsání výsledku hodnocení. Délka textu není omezena.

Výsledek hodnocení lze editovat.

 

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

 (tisk 1) - tisk hodnocení Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu).

 

Ukázka tiskové sestavy:

 

 

 (tisk 2) - tisk hodnocení (alternativní tvar) Oproti předchozí tiskové sestavě obsahuje navíc hlavičku laboratoře. Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu).

 

Ukázka tiskové sestavy:

 

 

 

Uložit - tlačítko pro průběžné uložení změn provedených v aktuálním záznamu bez nutnosti opustit záznam nebo zavřít obrazovku.

 

Přidání - tlačítko pro přidání nového záznamu

 

Výmaz - tlačítko pro výmaz aktuálního záznamu

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci se seznamem hodnocení dodavatelů. Došlo-li od posledního uložení ke změně v definici aktuálního záznamu, objeví se dotaz na uložení změn.

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech hodnocení dodavatelů. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat

 

 

Ve sloupcích seznamu hodnocení pro aktuálního dodavatele je zobrazeno datum hodnocení, jméno pracovníka, který dodavatele hodnotil a výsledek hodnocení. Záložka dále obsahuje tlačítka pro vyvolání nápovědy (Help), tisk hodnocení aktuálního dodavatele v zadaném období, přidání nového hodnocení (Přidání), výmaz aktuálního hodnocení (Výmaz) a ukončení dialogu (Návrat).