Přístupová práva pro menu Agenda

 

Menu Agenda obsahuje údaje personálního, případně ekonomického charakteru. Proto je přístup k těmto údajům omezen. Pro uživatele s přístupovými právy SLD a SLC nastavuje uživatel ** (správce nastavení) v číselníku autorů (záložka Přístupová práva) přístupová práva pro menu Agenda. Uživatelé s přístupovými právy  UC mohou mít nastaven přístup maximálně na úroveň "číst".

 

 

Přístupová práva pro menu Agenda jsou rozděleny do pěti oblastí:

 

Pracovníci (v menu Agenda volba Pracovníci laboratoře)

Technika (v menu Agenda volby Technika laboratoře,  Způsob nabytí)

Dodavatelé, výrobci, servis (v menu Agenda volby Dodavatelé, Výrobci, Servisní firmy)

Adresář (v menu Agenda volby Adresář laboratoře, Adresář laboratoře - kategorie)

Objednávky (v menu Agenda volby Objednávky materiálu, Objednávaný materiál,  Objednávaný materiál- kategorie,  Základní údaje o nemocnici, laboratoři)

 

Pro každou oblast je možné nastavit jednu ze tří úrovní přístupových práv:

nic - uživateli není dovoleno data z oblasti ani prohlížet

číst - uživatel smí data z oblasti číst, případně vytvářet tiskové sestavy. Nesmí ale data modifikovat

psát - uživatel smí data z oblasti číst, vytvářet tiskové sestavy. Smí je i modifikovat

 

Výjimkou v menu Agenda je pouze číselník Technika laboratoře - typ, který spravuje správce národního číselníku.

 

Poznámka:

Po nainstalování programu SLP mají všichni lokální uživatelé pro všechny oblasti nastavena přístupová práva "nic". Pokud chtějí pracovat s daty z menu Agenda, musí jim autor ** (správce nastavení) přístupová práva pro menu Agenda nejprve nastavit.