3-hydroxydodekanát

3-hydroxydodekanátS_3-hydroxydodekanát

3-hydroxydodekanát (S; látková konc. [µmol/l] *)
3-hydroxydodekanát (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-GC/MS)

P_3-hydroxydodekanát

3-hydroxydodekanát (P; látková konc. [µmol/l] *)
3-hydroxydodekanát (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-GC/MS)


3-hydroxydodekanát (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: 3-hydroxydodekanát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08302
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentrace3-hydroxydodekanát (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-GC/MS)

Systém: S
Komponenta: 3-hydroxydodekanát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-GC/MS
Klíč: 08303
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-GC/MS
Látková koncentrace3-hydroxydodekanát (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: 3-hydroxydodekanát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08300
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentrace3-hydroxydodekanát (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-GC/MS)

Systém: P
Komponenta: 3-hydroxydodekanát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-GC/MS
Klíč: 08301
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-GC/MS
Látková koncentrace