Aminokyseliny

AminokyselinyS_Aminokyseliny

Aminokyseliny (S; vlastnost (popis) [-] *)
Aminokyseliny (S; vlastnost (popis) [-] chromatogr.-papír)

P_Aminokyseliny

Aminokyseliny (P; vlastnost (popis) [-] *)
Aminokyseliny (P; vlastnost (popis) [-] chromatogr.-papír)

U_Aminokyseliny

Aminokyseliny (U; vlastnost (popis) [-] *)
Aminokyseliny (U; vlastnost (popis) [-] chromatogr.-papír)


Aminokyseliny (S; vlastnost (popis) [-] *)

Systém: S
Komponenta: Aminokyseliny
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 10823
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodnější materiál pro stanovení aminokyselin je plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Vlastnost (popis)Aminokyseliny (S; vlastnost (popis) [-] chromatogr.-papír)

Systém: S
Komponenta: Aminokyseliny
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Chromatografie-na papíře
Klíč: 10824
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodnější materiál pro stanovení aminokyselin je plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-na papíře
Vlastnost (popis)Aminokyseliny (P; vlastnost (popis) [-] *)

Systém: P
Komponenta: Aminokyseliny
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 10821
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Odběr provádět nejlépe po šestihodinovém lačnění. Při parenterálním přívodu aminokyselin zabránit kontaminaci z infuze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Vlastnost (popis)Aminokyseliny (P; vlastnost (popis) [-] chromatogr.-papír)

Systém: P
Komponenta: Aminokyseliny
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Chromatografie-na papíře
Klíč: 10822
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Odběr provádět nejlépe po šestihodinovém lačnění. Při parenterálním přívodu aminokyselin zabránit kontaminaci z infuze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-na papíře
Vlastnost (popis)Aminokyseliny (U; vlastnost (popis) [-] *)

Systém: U
Komponenta: Aminokyseliny
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 10825
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Vlastnost (popis)Aminokyseliny (U; vlastnost (popis) [-] chromatogr.-papír)

Systém: U
Komponenta: Aminokyseliny
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Chromatografie-na papíře
Klíč: 10826
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Chromatografie-na papíře
Vlastnost (popis)