Protilátky proti desoxyribonukleoproteinu

Anti-DNPS_Anti-DNP

Anti-DNP (S; arb. konc. [arb.j.] *)
Anti-DNP (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

P_Anti-DNP

Anti-DNP (P; arb. konc. [arb.j.] *)
Anti-DNP (P; arb. konc. [arb.j.] ELISA)


Anti-DNP (S; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: Anti-DNP
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 03683
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti desoxyribonukleoproteinu patří do rodiny autoprotilátek zaměřených proti jaderným antigenům. Vyšetření je pozitivní u lupus erythematodes.

Referenční meze

Viz též:
Anti-DNP
S
*
Arbitrární koncentraceAnti-DNP (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Anti-DNP
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 03684
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti desoxyribonukleoproteinu patří do rodiny autoprotilátek zaměřených proti jaderným antigenům. Vyšetření je pozitivní u lupus erythematodes.

Referenční meze

Viz též:
Anti-DNP
S
ELISA
Arbitrární koncentraceAnti-DNP (P; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: Anti-DNP
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 05504
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti desoxyribonukleoproteinu patří do rodiny autoprotilátek zaměřených proti jaderným antigenům. Vyšetření je pozitivní u lupus erythematodes.

Referenční meze

Viz též:
Anti-DNP
P
*
Arbitrární koncentraceAnti-DNP (P; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Anti-DNP
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 05505
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti desoxyribonukleoproteinu patří do rodiny autoprotilátek zaměřených proti jaderným antigenům. Vyšetření je pozitivní u lupus erythematodes.

Referenční meze

Viz též:
Anti-DNP
P
ELISA
Arbitrární koncentrace