Protilátky IgA proti endomyziu

Anti-endomyzium IgAS_Anti-endomyzium IgA

Anti-endomyzium IgA (S; přítomnost [-] *)
Anti-endomyzium IgA (S; přítomnost [-] mikroskop. (IF, nepřímá))

P_Anti-endomyzium IgA

Anti-endomyzium IgA (P; přítomnost [-] *)
Anti-endomyzium IgA (P; přítomnost [-] mikroskop. (IF, nepřímá))


Anti-endomyzium IgA (S; přítomnost [-] *)

Systém: S
Komponenta: Anti-endomyzium IgA
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 04788
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti endomysiu jsou autoprotilátky zaměřené proti složce střevní stěny (endomysiu). Jsou pozitivní typicky u celiakie. Ve třídě IgA indikují spíše počátek probíhající onemocnění.

Referenční meze

Viz též:
Anti-endomyzium IgA
S
*
PřítomnostAnti-endomyzium IgA (S; přítomnost [-] mikroskop. (IF, nepřímá))

Systém: S
Komponenta: Anti-endomyzium IgA
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 04789
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti endomysiu jsou autoprotilátky zaměřené proti složce střevní stěny (endomysiu). Jsou pozitivní typicky u celiakie. Ve třídě IgA indikují spíše počátek probíhající onemocnění.

Referenční meze

Viz též:
Anti-endomyzium IgA
S
PřítomnostAnti-endomyzium IgA (P; přítomnost [-] *)

Systém: P
Komponenta: Anti-endomyzium IgA
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 04786
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti endomysiu jsou autoprotilátky zaměřené proti složce střevní stěny (endomysiu). Jsou pozitivní typicky u celiakie. Ve třídě IgA indikují spíše počátek probíhající onemocnění.

Referenční meze

Viz též:
P_Anti-endomyzium IgA
Anti-endomyzium IgA
P
*
PřítomnostAnti-endomyzium IgA (P; přítomnost [-] mikroskop. (IF, nepřímá))

Systém: P
Komponenta: Anti-endomyzium IgA
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 04787
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti endomysiu jsou autoprotilátky zaměřené proti složce střevní stěny (endomysiu). Jsou pozitivní typicky u celiakie. Ve třídě IgA indikují spíše počátek probíhající onemocnění.

Referenční meze

Viz též:
P_Anti-endomyzium IgA
Anti-endomyzium IgA
P
Přítomnost