Protilátky IgM proti fosfatidylserinu

Anti-fosfatidylserin IgMS_Anti-fosfatidylserin IgM

Anti-fosfatidylserin IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-fosfatidylserin IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

P_Anti-fosfatidylserin IgM

Anti-fosfatidylserin IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-fosfatidylserin IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)


Anti-fosfatidylserin IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Anti-fosfatidylserin IgM
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 16448
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 1,23 - 1,23 - 25 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-fosfatidylserin IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Anti-fosfatidylserin IgM
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 16449
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 1,23 - 1,23 - 25 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Arbitrární látková koncentraceAnti-fosfatidylserin IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Anti-fosfatidylserin IgM
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 16446
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 1,23 - 1,23 - 25 - 100
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-fosfatidylserin IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Anti-fosfatidylserin IgM
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 16447
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 1,23 - 1,23 - 25 - 100
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Arbitrární látková koncentrace