Protilátky proti myelinu IgG (titr)

Anti-myelin IgG (titr)S_Anti-myelin IgG (titr)

Anti-myelin IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)
Anti-myelin IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))

P_Anti-myelin IgG (titr)

Anti-myelin IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)
Anti-myelin IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))


Anti-myelin IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: Anti-myelin IgG (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 05877
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti myelinu jsou autoprotilátky vyskytující se u roztroušené sklerózy a u některých demyelinizačních chorob.

Referenční meze

Viz též:
Anti-myelin IgG (titr)
S
*
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-myelin IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))

Systém: S
Komponenta: Anti-myelin IgG (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 05878
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti myelinu jsou autoprotilátky vyskytující se u roztroušené sklerózy a u některých demyelinizačních chorob.

Referenční meze

Viz též:
Anti-myelin IgG (titr)
S
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-myelin IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: Anti-myelin IgG (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 05875
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti myelinu jsou autoprotilátky vyskytující se u roztroušené sklerózy a u některých demyelinizačních chorob.

Referenční meze

Viz též:
Anti-myelin IgG (titr)
P
*
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-myelin IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))

Systém: P
Komponenta: Anti-myelin IgG (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 05876
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti myelinu jsou autoprotilátky vyskytující se u roztroušené sklerózy a u některých demyelinizačních chorob.

Referenční meze

Viz též:
Anti-myelin IgG (titr)
P
Arbitrární koncentrace (titr)