Apo AI/Apo B, poměr apolipoproteinů AI a B

Apo AI/Apo BS_Apo AI/Apo B

Apo AI/Apo B (S; hmot. poměr [1] vzorec 1)

P_Apo AI/Apo B

Apo AI/Apo B (P; hmot. poměr [1] vzorec 1)


Apo AI/Apo B (S; hmot. poměr [1] vzorec 1)

Systém: S
Komponenta: Apo AI/Apo B
Druh veličiny: Hmotnostní poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 04911
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 5 - 50
MTV:
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Vzorec 1
Hmotnostní poměrApo AI/Apo B (P; hmot. poměr [1] vzorec 1)

Systém: P
Komponenta: Apo AI/Apo B
Druh veličiny: Hmotnostní poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 04910
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 5 - 50
MTV:
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Vzorec 1
Hmotnostní poměr