Protilátky IgG proti antiproteináze 3

Anti-PR3 IgGS_Anti-PR3 IgG

Anti-PR3 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-PR3 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

P_Anti-PR3 IgG

Anti-PR3 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-PR3 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)


Anti-PR3 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Anti-PR3 IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 14986
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Autoprotilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-PR3 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Anti-PR3 IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 14987
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Autoprotilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Arbitrární látková koncentraceAnti-PR3 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Anti-PR3 IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 14984
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Autoprotilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-PR3 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Anti-PR3 IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 14985
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Autoprotilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Arbitrární látková koncentrace