Protilátky IgG proti toxinu Clostridium tetani

Anti-tetanické Ab IgGS_Anti-tetanické Ab IgG

Anti-tetanické Ab IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-tetanické Ab IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

P_Anti-tetanické Ab IgG

Anti-tetanické Ab IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-tetanické Ab IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)


Anti-tetanické Ab IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Anti-tetanické Ab IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 03689
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 100
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti toxinu Clostridia tetani ve třídě IgG se tvoří po prodělaném onemocnění či po očkování. Většinou se jejich stanovení využívá pro posouzení stavu imunity a nutnosti očkování.

Referenční meze

Viz též:
Anti-tetanické Ab IgG
S
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-tetanické Ab IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Anti-tetanické Ab IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 03690
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 100
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti toxinu Clostridia tetani ve třídě IgG se tvoří po prodělaném onemocnění či po očkování. Většinou se jejich stanovení využívá pro posouzení stavu imunity a nutnosti očkování.

Referenční meze

Viz též:
Anti-tetanické Ab IgG
S
ELISA
Arbitrární látková koncentraceAnti-tetanické Ab IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Anti-tetanické Ab IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 04814
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 100
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti toxinu Clostridia tetani ve třídě IgG se tvoří po prodělaném onemocnění či po očkování. Většinou se jejich stanovení využívá pro posouzení stavu imunity a nutnosti očkování.

Referenční meze

Viz též:
Anti-tetanické Ab IgG
P
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-tetanické Ab IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Anti-tetanické Ab IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 04815
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 100
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti toxinu Clostridia tetani ve třídě IgG se tvoří po prodělaném onemocnění či po očkování. Většinou se jejich stanovení využívá pro posouzení stavu imunity a nutnosti očkování.

Referenční meze

Viz též:
Anti-tetanické Ab IgG
P
ELISA
Arbitrární látková koncentrace