Protilátky IgG proti transglutamináze

Anti-transglutamináza IgGS_Anti-transglutamináza IgG

Anti-transglutamináza IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)
Anti-transglutamináza IgG (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

P_Anti-transglutamináza IgG

Anti-transglutamináza IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)
Anti-transglutamináza IgG (P; arb. konc. [arb.j.] ELISA)


Anti-transglutamináza IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: Anti-transglutamináza IgG
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 12413
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Arbitrární koncentraceAnti-transglutamináza IgG (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Anti-transglutamináza IgG
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 12414
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Arbitrární koncentraceAnti-transglutamináza IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: Anti-transglutamináza IgG
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 12411
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, BP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární koncentraceAnti-transglutamináza IgG (P; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Anti-transglutamináza IgG
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 12412
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, BP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Arbitrární koncentrace