Tělo-výška vstoje

Tělo-výška vstojePT_Tělo-výška vstoje

Tělo-výška vstoje (Pt; délka [cm] měření délky)


Tělo-výška vstoje (Pt; délka [cm] měření délky)

Systém: Pt
Komponenta: Tělo-výška vstoje
Druh veličiny: Délka
Jednotka: cm
Procedura: Měření délky
Klíč: 12422
Gesce: klinické obory
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: N
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 200 - 250
MTV:
Třída hlavní: Antropometrické veličiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Výška vstoje je jedním se základních vertikálních ukazatelů v dětském věku. Zjištěné údaje se porovnávají s tabulkami a grafy.

Referenční meze

Viz též:
Tělo-výška vstoje
Pt
Měření délky
Délka