Tělo-Body mass index

Tělo-Body mass indexPT_Tělo-Body mass index

Tělo-Body mass index (Pt; plošná hmotnost [kg/m^2] výpočet)


Tělo-Body mass index (Pt; plošná hmotnost [kg/m^2] výpočet)

Systém: Pt
Komponenta: Tělo-Body mass index
Druh veličiny: Plošná hmotnost
Jednotka: kg/m^2
Procedura: Výpočet
Klíč: 20454
Gesce: informatika
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 10 - 18 - 28 - 40
MTV:
Třída hlavní: Antropometrické veličiny
Poznámka:
PT_BMI_CALC = PT_WEIGHT / (PT_HEIGHT/100)^2

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Body mass index, BMI, je podílem tělesné hmotnosti (udané v kg) a druhé mocniny výšky (udané v m). Jedná se o základní index klasifikující přiměřenost hmotnosti osoby ve vztahu k výšce.

Referenční meze

Viz též:
Pt_Tělo-Body mass index
Tělo-Body mass index
Pt
Výpočet
Plošná hmotnost