Natriuretický peptid typu B

BNPP_BNP

BNP (P; látková konc. [pmol/l] *)
BNP (P; látková konc. [pmol/l] IRMA)
BNP (P; látková konc. [pmol/l] MEIA)


BNP (P; látková konc. [pmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: BNP
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: *
Klíč: 08130
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 20 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:
Pro Shionoria-BNP: 1 pmol/l = 3,46 ng/l, 1 ng/l = 0,289 pmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovovat pouze v plazmě, jako protisrážlivé činidlo použít EDTA s přísadou aprotininu (500 KIU/ml krve, KIU = kalikreinová jednotka). Před odběrem je nutný klid na lůžku po dobu 20 minut. Okamžitě po odběru umístit zkumavku s krví do lázně s tajícím ledem. Separace erytrocytů v chlazené centrifuze do 1 hodiny od odběru, získanou plazmu okamžitě analyzovat nebo zmrazit na -20 °C, používat pouze plastové nádobky.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 6 h
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 5,3 pmol/l

Viz též:
P
*
Látková koncentraceBNP (P; látková konc. [pmol/l] IRMA)

Systém: P
Komponenta: BNP
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: IRMA
Klíč: 08131
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 20 - 6000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:
Pro Shionoria-BNP: 1 pmol/l = 3,46 ng/l, 1 ng/l = 0,289 pmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovovat pouze v plazmě, jako protisrážlivé činidlo použít EDTA s přísadou aprotininu (500 KIU/ml krve, KIU = kalikreinová jednotka). Před odběrem je nutný klid na lůžku po dobu 20 minut. Okamžitě po odběru umístit zkumavku s krví do lázně s tajícím ledem. Separace erytrocytů v chlazené centrifuze do 1 hodiny od odběru, získanou plazmu okamžitě analyzovat nebo zmrazit na -20 °C, používat pouze plastové nádobky.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 6 h
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 5,3 pmol/l

Viz též:
P
IRMA
Látková koncentraceBNP (P; látková konc. [pmol/l] MEIA)

Systém: P
Komponenta: BNP
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: MEIA
Klíč: 13262
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 20 - 6000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:
Pro Shionoria-BNP: 1 pmol/l = 3,46 ng/l, 1 ng/l = 0,289 pmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovovat pouze v plazmě, jako protisrážlivé činidlo použít EDTA s přísadou aprotininu (500 KIU/ml krve, KIU = kalikreinová jednotka). Před odběrem je nutný klid na lůžku po dobu 20 minut. Okamžitě po odběru umístit zkumavku s krví do lázně s tajícím ledem. Separace erytrocytů v chlazené centrifuze do 1 hodiny od odběru, získanou plazmu okamžitě analyzovat nebo zmrazit na -20 °C, používat pouze plastové nádobky.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 6 h
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
MEIA
Látková koncentrace