Kadmium

CdB_Cd

Cd (B; látková konc. [nmol/l] *)
Cd (B; látková konc. [nmol/l] AAS)

U_Cd

Cd (U; látková konc. [µmol/l] *)
Cd (U; látková konc. [µmol/l] AAS)

DU_Cd

Cd (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Cd (dU; látkový tok [µmol/d] AAS)


Cd (B; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: B
Komponenta: Cd
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01324
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 27000 - 50000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:
Položka je vyhrazena pouze pro měření koncentrace kadmia v hemolyzátu krve (koncentrace odvozena ze součtu plazmatického a buněčného obsahu Cd).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit kontaminaci.Text abstraktu ke komponentě
Kadmium (Cd) je toxickým stopovým prvkem. Kumuluje se v organismu, zejména v játrech a ledvinách, je špatně absorbováno z gastrointestinálního traktu. Kadmium zesiluje toxické účinky jiných kovů (např. Cu, Zn). Hlavním zdrojem znečištění životního prostředí kadmiem jsou exhaláty energetického a ocelářského průmyslu, naftové motory, odpadní vody apod. Je také obsaženo ve fosforečných hnojivech.
Toxické účinky: poškozuje játra a ledviny, způsobuje odvápnění kostí a anémii, zvyšuje riziko srdečně cévních onemocnění, dlouhodobá expozice vede k chronickému emfyzému. Toxicita se projevuje obvykle, když koncentrace kadmia převýší syntézu thioleinu. Toxický účinek Cd spočívá v inhibici sulfhydrylových enzymů, toxicky postihuje především játra a ledviny, biologický poločas Cd cca 30 let, s kontinuální expozicí roste v průběhu života obsah tohoto kovu ve tkáních.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0 3 19 40 27000 nmol/l
M 0D 99R+ 0 3,0 22,3 59 27000 nmol/l

Viz též:
Cd
B
*
Látková koncentraceCd (B; látková konc. [nmol/l] AAS)

Systém: B
Komponenta: Cd
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 01325
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 27000 - 50000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:
Položka je vyhrazena pouze pro měření koncentrace kadmia v hemolyzátu krve (koncentrace odvozena ze součtu plazmatického a buněčného obsahu Cd).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit kontaminaci.Text abstraktu ke komponentě
Kadmium (Cd) je toxickým stopovým prvkem. Kumuluje se v organismu, zejména v játrech a ledvinách, je špatně absorbováno z gastrointestinálního traktu. Kadmium zesiluje toxické účinky jiných kovů (např. Cu, Zn). Hlavním zdrojem znečištění životního prostředí kadmiem jsou exhaláty energetického a ocelářského průmyslu, naftové motory, odpadní vody apod. Je také obsaženo ve fosforečných hnojivech.
Toxické účinky: poškozuje játra a ledviny, způsobuje odvápnění kostí a anémii, zvyšuje riziko srdečně cévních onemocnění, dlouhodobá expozice vede k chronickému emfyzému. Toxicita se projevuje obvykle, když koncentrace kadmia převýší syntézu thioleinu. Toxický účinek Cd spočívá v inhibici sulfhydrylových enzymů, toxicky postihuje především játra a ledviny, biologický poločas Cd cca 30 let, s kontinuální expozicí roste v průběhu života obsah tohoto kovu ve tkáních.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0 3 19 40 27000 nmol/l
M 0D 99R+ 0 3,0 22,3 59 27000 nmol/l

Viz též:
Cd
B
AAS
Látková koncentraceCd (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Cd
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01328
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 10 - 30
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit kontaminaci.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Kadmium (Cd) je toxickým stopovým prvkem. Kumuluje se v organismu, zejména v játrech a ledvinách, je špatně absorbováno z gastrointestinálního traktu. Kadmium zesiluje toxické účinky jiných kovů (např. Cu, Zn). Hlavním zdrojem znečištění životního prostředí kadmiem jsou exhaláty energetického a ocelářského průmyslu, naftové motory, odpadní vody apod. Je také obsaženo ve fosforečných hnojivech.
Toxické účinky: poškozuje játra a ledviny, způsobuje odvápnění kostí a anémii, zvyšuje riziko srdečně cévních onemocnění, dlouhodobá expozice vede k chronickému emfyzému. Toxicita se projevuje obvykle, když koncentrace kadmia převýší syntézu thioleinu. Toxický účinek Cd spočívá v inhibici sulfhydrylových enzymů, toxicky postihuje především játra a ledviny, biologický poločas Cd cca 30 let, s kontinuální expozicí roste v průběhu života obsah tohoto kovu ve tkáních.

Referenční meze

Viz též:
Cd
U
*
Látková koncentraceCd (U; látková konc. [µmol/l] AAS)

Systém: U
Komponenta: Cd
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 01329
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 10 - 30
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit kontaminaci.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Kadmium (Cd) je toxickým stopovým prvkem. Kumuluje se v organismu, zejména v játrech a ledvinách, je špatně absorbováno z gastrointestinálního traktu. Kadmium zesiluje toxické účinky jiných kovů (např. Cu, Zn). Hlavním zdrojem znečištění životního prostředí kadmiem jsou exhaláty energetického a ocelářského průmyslu, naftové motory, odpadní vody apod. Je také obsaženo ve fosforečných hnojivech.
Toxické účinky: poškozuje játra a ledviny, způsobuje odvápnění kostí a anémii, zvyšuje riziko srdečně cévních onemocnění, dlouhodobá expozice vede k chronickému emfyzému. Toxicita se projevuje obvykle, když koncentrace kadmia převýší syntézu thioleinu. Toxický účinek Cd spočívá v inhibici sulfhydrylových enzymů, toxicky postihuje především játra a ledviny, biologický poločas Cd cca 30 let, s kontinuální expozicí roste v průběhu života obsah tohoto kovu ve tkáních.

Referenční meze

Viz též:
Cd
U
AAS
Látková koncentraceCd (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Cd
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 01326
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 10 - 30
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit kontaminaci.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Kadmium (Cd) je toxickým stopovým prvkem. Kumuluje se v organismu, zejména v játrech a ledvinách, je špatně absorbováno z gastrointestinálního traktu. Kadmium zesiluje toxické účinky jiných kovů (např. Cu, Zn). Hlavním zdrojem znečištění životního prostředí kadmiem jsou exhaláty energetického a ocelářského průmyslu, naftové motory, odpadní vody apod. Je také obsaženo ve fosforečných hnojivech.
Toxické účinky: poškozuje játra a ledviny, způsobuje odvápnění kostí a anémii, zvyšuje riziko srdečně cévních onemocnění, dlouhodobá expozice vede k chronickému emfyzému. Toxicita se projevuje obvykle, když koncentrace kadmia převýší syntézu thioleinu. Toxický účinek Cd spočívá v inhibici sulfhydrylových enzymů, toxicky postihuje především játra a ledviny, biologický poločas Cd cca 30 let, s kontinuální expozicí roste v průběhu života obsah tohoto kovu ve tkáních.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,13 0,27 8 µmol/d

Viz též:
Cd
dU
*
Látkový tokCd (dU; látkový tok [µmol/d] AAS)

Systém: dU
Komponenta: Cd
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: AAS
Klíč: 01327
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 10 - 30
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit kontaminaci.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Kadmium (Cd) je toxickým stopovým prvkem. Kumuluje se v organismu, zejména v játrech a ledvinách, je špatně absorbováno z gastrointestinálního traktu. Kadmium zesiluje toxické účinky jiných kovů (např. Cu, Zn). Hlavním zdrojem znečištění životního prostředí kadmiem jsou exhaláty energetického a ocelářského průmyslu, naftové motory, odpadní vody apod. Je také obsaženo ve fosforečných hnojivech.
Toxické účinky: poškozuje játra a ledviny, způsobuje odvápnění kostí a anémii, zvyšuje riziko srdečně cévních onemocnění, dlouhodobá expozice vede k chronickému emfyzému. Toxicita se projevuje obvykle, když koncentrace kadmia převýší syntézu thioleinu. Toxický účinek Cd spočívá v inhibici sulfhydrylových enzymů, toxicky postihuje především játra a ledviny, biologický poločas Cd cca 30 let, s kontinuální expozicí roste v průběhu života obsah tohoto kovu ve tkáních.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,13 0,27 8 µmol/d

Viz též:
Cd
dU
AAS
Látkový tok