Popis změn a forem leukocytů v krevním nátěru

Popis změn leukoc.LKC(B)_Popis změn leukoc.

Popis změn leukoc. (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)
Popis změn leukoc. (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] počítání částic (imp.))
Popis změn leukoc. (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] mikroskop. (světlo))


Popis změn leukoc. (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Popis změn leukoc.
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 03486
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, LKCP, LKCS, LKCRZ
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:
Slouží pro popis leukocytů v nátěru obvodové krve pomocí daných formalizovaných textů.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit. V případě mikroskopického hodnocení musí nátěry řádně zaschnout.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
Poznámka ke stabilitě:
Maximální stabilita se týká odebraného vzorku. Po zhotovení nátěru a obarvení je morfologie buněk již stabilní. Při překročení maximální doby pro zhotovení nátěru dochází ke změnám v morfologii buněk (aktivace mononukleárů, částečná degranulace neutrofilů nebo jejich rozpad).Text abstraktu ke komponentě
Popisová položka sloužící pro slovní zhodnocení nálezu u dané položky. Může se použít volný text, formalizovaný text nebo blok textu.

Referenční meze

Viz též:
Popis změn leukoc.
Leukocyty (B)
*
Vlastnost (popis)Popis změn leukoc. (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] počítání částic (imp.))

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Popis změn leukoc.
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Počítání částic (impedance)
Klíč: 03487
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, LKCP, LKCS, LKCRZ
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:
Slouží pro popis leukocytů v nátěru obvodové krve pomocí daných formalizovaných textů.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, K3EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
Poznámka ke stabilitě:
Maximální stabilita se týká odebraného vzorku. Po zhotovení nátěru a obarvení je morfologie buněk již stabilní. Při překročení maximální doby pro zhotovení nátěru dochází ke změnám v morfologii buněk (aktivace mononukleárů, částečná degranulace neutrofilů nebo jejich rozpad).Text abstraktu ke komponentě
Popisová položka sloužící pro slovní zhodnocení nálezu u dané položky. Může se použít volný text, formalizovaný text nebo blok textu.

Referenční meze

Viz též:
Popis změn leukoc.
Leukocyty (B)
Počítání částic (impedance)
Vlastnost (popis)Popis změn leukoc. (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] mikroskop. (světlo))

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Popis změn leukoc.
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 03488
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, LKCP, LKCS, LKCRZ
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:
Slouží pro popis leukocytů v nátěru obvodové krve pomocí daných formalizovaných textů.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, K3EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
Poznámka ke stabilitě:
Maximální stabilita se týká odebraného vzorku. Po zhotovení nátěru a obarvení je morfologie buněk již stabilní. Při překročení maximální doby pro zhotovení nátěru dochází ke změnám v morfologii buněk (aktivace mononukleárů, částečná degranulace neutrofilů nebo jejich rozpad).Text abstraktu ke komponentě
Popisová položka sloužící pro slovní zhodnocení nálezu u dané položky. Může se použít volný text, formalizovaný text nebo blok textu.

Referenční meze

Viz též:
Popis změn leukoc.
Leukocyty (B)
Vlastnost (popis)