CHOL/HDL index, relativní vztah látkových koncentrací

CHOL/HDL indexS_CHOL/HDL index

CHOL/HDL index (S; látkový poměr [1] vzorec 1)

P_CHOL/HDL index

CHOL/HDL index (P; látkový poměr [1] vzorec 1)


CHOL/HDL index (S; látkový poměr [1] vzorec 1)

Systém: S
Komponenta: CHOL/HDL index
Druh veličiny: Látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 08817
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 5,0 - 20
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Poznámka:
Výpočet: (S_CHOL - S_HDLC)/S_HDLC

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Vzorec 1
Látkový poměrCHOL/HDL index (P; látkový poměr [1] vzorec 1)

Systém: P
Komponenta: CHOL/HDL index
Druh veličiny: Látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 08816
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 5,0 - 20
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Poznámka:
Výpočet: (P_CHOL - P_HDLC)/P_HDLC

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Vzorec 1
Látkový poměr