Desmetylamiodaron

DesmetylamiodaronS_Desmetylamiodaron

Desmetylamiodaron (S; látková konc. [µmol/l] *)
Desmetylamiodaron (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

P_Desmetylamiodaron

Desmetylamiodaron (P; látková konc. [µmol/l] *)
Desmetylamiodaron (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)


Desmetylamiodaron (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Desmetylamiodaron
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 07282
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 5 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceDesmetylamiodaron (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Desmetylamiodaron
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 07283
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 5 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
FPIA
Látková koncentraceDesmetylamiodaron (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Desmetylamiodaron
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 07280
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 5 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceDesmetylamiodaron (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Desmetylamiodaron
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 07281
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 5 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
FPIA
Látková koncentrace